Válasszon nyelvet  Válasszon nyelvet  Válasszon nyelvet 


 Főoldal / Foto Galeri - fotógaléria - photogallery

Foto Galeri - fotógaléria - photogallery

 


Şair İhsan Üren ve Şair Hilmi Haşal ile...  Bursa, Yeşil Çay Bahçesi
İhsan Uren és Hilmi  Haşal költőkkel...  Bursa, Zöld Tea Garden
With  Poet  Ihsan Üren and Poet Hilmi  Haşal...   Bursa, Green  Tea  Garden

İlhan Berk ile... Termal-Yalova ...  2003
İlhan Berkkel ...  Termal-Yalova...   2003.
With  İlhan  Berk...  Termal-Yalova...  2003Yazar Melih Elal ile... Şair Nuri Demirci ofisi... Bursa... 2005
Yazar Melih szerző barátommal...  Nuri Demirci költő irodájában... Bursa... 2005.
With my friend Author  Melih Elal... Poet  Nuri  Demirci's office... Bursa... 2005Şair Nuri Demirci ofisi... Bursa... 2005 
Nuri Demirci költő irodájában... Bursa... 2005.
 Poet  Nuri  Demirci's office... Bursa... 2005
Zekai Karaduman ile... Gemlik Körfezi... 2008
Zekai Karadumannal... Gemlik-öböl... 2008.
With  Zekai  Karaduman...  Gulf of Gemlik... 2008

Araştırmacı-Yazar ve Şair Güney Özkılınç ile...   Bursa, 2010

Güney Özkılınç kutató-író és költővel...   Bursa, 2010.
With Researcher-Writer and Poet  Güney Özkılınç...   Bursa, 2010

 Nyomtatás | Serdar Ünver © 2018 | Hosted by Netkey